Dionysos

Kreta och Mykene    

Romerska reliefer

Antik barock

Demokratin som styrelseskick

Vilken information kan gravmaterialet ge?

Handelskontakter och idéutbyten i det östra medelhavsområdet under den mellersta och sena bronsåldern, ca 2000-1000 f.Kr.

Styrelseformer

Inskrifter som källmaterial

Olympia och Delfi

Romerska porträtt

Antigone, Molnen och den grekiska teatern under antiken

Homeros, Iliaden och Odyssén

Demokrati i det antika Hellas

Den Europeiska Folkvandringen

En antik ängel?

Bakåt


HEM

Copyright © 2011 Per-Erik Melander

All Rights Reserved