HISTORIA

Den karolingiska renässansen

Var den kultur som uppstod i slutet av 700-talet i det frankiska riket - den enda av folkvandringstidens stadsbildningar som lyckades överleva - jämförbar med den "riktiga" renässansen 500 år senare? En kulturell uppblomstring ägde i alla fall rum i detta rike, som i stort omfattade dagens Frankrike, och den kulminerade under Karl den store (regent 768-814, kejsare från år 800) som också gett namn åt denna epok.

Häxprocesser

Under en tioårsperiod på 1660- och 1670-talen, hade i Sverige härjat ett trolldomsraseri av sällan skådad art, riktiga häxprocesser, som kostade omkring 300 oskyldiga människor livet. Det var en formlig epedemi som drog fram över landet med början i Älvdalen i Dalarna och som sedan spred sig norrut, till Lappland, och söderut till bland annat Stockholm.

Kung Arthur

Finns det någon historisk sanning bakom legenderna om kung Arthur, har han funnits i verkliga livet eller är han bara en uppdiktad person?

Järnet i Afrika

Vem lärde människorna i Västafrika bruket av järn, varifrån kom impulserna till metallförädlingen eller upptäckte afrikanerna järnutvinningen av sig själva?

Eskilstunas Historia

Eskilstunas historia 13000 f Kr - 2001 e Kr. De senaste 1000 åren år för år. Denna sida kommer att byggas på väsentligt...

Antik Historia

En samling uppsatser om antiken, skrivna under studier på Uppsala universitet.

Kina. Från äldsta tider till ca år 1700

Kort om Kinas historia.


HEM

Copyright © 2011 Per-Erik Melander

All Rights Reserved